Yazarlık

Yazmak; öğrenerek çoğalmaktır. 

YAZARLIK
Yazmanın insanın kendisini ifade etmek için önemli bir araç olduğunu belirtirsek, bunun için seçilen sözcüklerden paragraf yapısına, üslubunu oluşturmadan dünyaya yeni bir yorum katmaya kadar birçok nüansın etkinliğini fark etmeliyiz. Yazarlık dersleri size sadece yazar olmak yolunda bir kapı açmaz, kendinizi tanımanız ve özgür hissetmeniz  için  de fırsatlar sunar.

Yazarlık dersleri dünyaya bakış açınızın da dönüşmesini, hayatı gözlemleyerek, kendi dünyanızda sindirmenizi ve onu geri dönüştürerek dışa yansıtmanızı sağlar.

Yazarlık eğitimiyle birlikte, özel olarak güzel sanatlar yazarlık bölümüne hazırlık eğitimi de verilebilmektedir.

DRAMATURGİ
Ağırlıkla tiyatro metinleri olmak üzere, okuduğunuz bir metni değerlendirirken hangi kriterlere dikkat etmeniz gerektiğine dair donanımlara sahip olmanız önemlidir. Dramaturgi, size bakış açısı sunmakla birlikte, analiz yeteneği ve entelektüel bir birikim sağlar. Bir metin oluşturulurken ya da çağı/çağımız anlamında birilerine seslenirken, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bundan yüzyıllar önce yazılmış bir eser, günümüze uyarlandığında ne gibi değerlerini korumuş, ne gibi değerlerini yitirmiştir? Bir metnin diğer metinlerle ilişkisi, dünyaya verdiği mesaj ya da yeniden yorumlanması ne demektir? Tüm bu başlıkları ve daha birçok başlığı dramaturgi çatısı altında değerlendirmeniz mümkündür.

Dramaturgi derslerinde tiyatro, sinema ve seyirci dramaturgisi gibi alt başlıklara değinilmekte, bir metnin aslında bir metin olmaktan ziyade, sonsuz alana atıfta bulunduğuna dair vurgular da yapılmaktadır.

FİLM VE ROMAN ANALİZİ
Sinema dünyanın en önemli ve etkin iletişim türlerinden biridir. İnternetin de hayatımızın temel gereksinimlerinden biri olduğu yaşadığımız çağda, görselliğin önemi büyüktür. Peki görsellik ve hız çağı derken, içinde yaşadığımız dünyada nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir filmi sıradan bir seyirci, sıradan bir insan gibi tüketmekten öte, nasıl değerlendirmeliyiz? Yine, bir romanı ya da yazılı metni okurken, ona hangi kriterlere ve yöntemlere göre bakmalıyız?

Bilginin insanı donanımlı ve güçlü kıldığı günümüzde, analiz yeteneğine sahip olmak gerekliliğinin de önemi ışığında, film ve roman analizi dersleriyle bir yolcuğa çıkacağız. Ağırlıkla filmler ve romanlar üstünden farklı pencereler açarak, kimi zaman dış dünyaya kimi zaman kendi içimize bakarak, entelektüel düzeyde birikim edinmeye çalışacağız.