Çocuklar için Drama

Drama; Yapmak, Etmek, Eylemek…

Çocuklara verilecek drama eğitimi, yeterli özen gösterilmezse yarar değil zarar verir. Okulumuzda benimsediğimiz en önemli prensip, bu konuda uzman drama eğitmenleriyle çalışmaktır. Çocuklarımız Yaratıcı Drama ile hayatı anlar, kendini doğru ifade eder ve yaşamı oyunla kavrar. “Drama yaşamın provasıdır.” Yaparak, yaşayarak öğrenmek. Kendini gerçekleştirmek. Bu denli önemli bir konuda titiz yetkin öğretim kadromuzla, tiyatro pedagojisi temelli eğitim anlayışına sahibiz. Çocuklarımız alt yapısı kaliteli ve donanımlı öğretmenlerle drama yapsın diye açılmış okulumuza bekliyoruz.

Haydi çocuklar dramaya!